Drukuj

 

 

 

Komenda Powiatowa PSP w Wyszkowie informuje, że dla konkursu "Młodzież zapobiega pożarom", organizowanego przez ZPOSP RP w Wyszkowie (na poziomie gmin przez odpowiednie instytucje gminne) przy udziale KP PSP w Wyszkowie przydatne mogą być informacje i wiadomości znajdujące się na stronie internetowej ZOSP RP:
 

 

http://www.zosprp.pl/?q=node/362

 

Poniżej przedstawiamy wykazy tematów wraz z ich krótkim opracowaniem przydatnych do zdobycia wiedzy pożarniczej.
Kontakt do osoby z KP PSP w Wyszkowie udzielającej informacji:
kpt. inż. Jarosław Sępkowski  -  (029) 742-54-21 wew. 105

 


Wykaz tematów:

 


1. Elementy służby wewnętrznej

2. Ewakuacja ludzi

3. Ewakuacja zwierząt i mienia

4. Gaszenie pożarów lasów

5. Gaszenie pożarów środków transportu

6. Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy

7. Łączność radiowa

8. Podręczny sprzęt gaśniczy

9. Podstawowe formy gaszenia pożarów

10. Postępowanie przy uszkodzeniach ciała

11. Pożary poddaszy

12. Pożary w obiektach handlowych

13. Prewencja pożarowa

14. Proces spalania i pożar

15. Przyczyny pożarów

16. Rozpoznawanie sytuacji pożarowej

17. Samochody pożarnicze

18. Sekcja

19. Sprzęt ratowniczy i pomocniczy

20. Umundurowanie strażaka