Drukuj
 

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania – wzór Komenda Powiatowa PSP

 


Informacje dla inwestorów

 


 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie